Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Maj, 2018

Rad One LTD (“oss”, “vi”, eller “vår”) driver webbplatsen https://se.intelligentlabs.org (“tjänsten”).

Denna sida informerar dig om våra policys gällande insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen från maj 2018 (GDPR).

Vi kommer inte att använda eller dela dina uppgifter med någon förutom enligt det som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamlingen och användningen av uppgifter i enlighet med denna policy. Om inte annat har definierats i denna Integritetspolicy, så har villkoren i denna Integritetspolicy samma betydelse som i våra Regler och villkor, tillgängliga på https://se.intelligentlabs.org

Insamling av uppgifter och användning

När du använder vår tjänst, kan vi be dig att tillhandahålla särskilda personligt identifierbara uppgifter som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbara uppgifter kan inkludera men är inte begränsade till, din e-postadress, namn, telefonnummer, postadress (“personuppgifter”).

Din information underhålls och behålls i våra system från datumet för din senaste transaktion genom våra tjänster. Det här påverkar dina rättigheter som ett dataregister (naturlig person).

Loggdata

Vi kan även samla in uppgifter som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst (“loggdata”). Denna loggdata kan inkludera uppgifter som din dators internetprotokoll-adress (“IP”), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna av vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor och annan statistik.

Ytterligare så kan vi använda tjänster från tredje part som Google Analytics som samlar in, övervakar och analyserar denna typ av uppgifter för att kunna förbättra tjänstens funktionalitet. Dessa tjänster från tredjepartsleverantörer har deras egna integritetspolicys som adresserar hur de använder sådana uppgifter.

Cookies

Cookies är filer med en liten mängd data, vilka kan inkludera en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk.

Vi använder “cookies” för att samla in uppgifter. Du kan ställa in din webbläsare till att vägra alla cookies eller till att indikera när en cookie skickas. Men om du inte godkänner cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Beteende-remarketing

Rad One LTD använder remarketing-tjänster för marknadsföring på webbplatser från tredje part för dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök hos vår tjänst.

  • Google AdWords remarketing-tjänst tillhandahålls av Google Inc. Du kan välja bort Google Analytics för Display-annonsering och anpassa annonser från Google Display-nätverket genom att besöka Google Ads sida för inställningar. Google rekommenderar även installering av Google Analytics Opt-out Browser-tillägg för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser-tillägg ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. För mer information om Googles integritetspraxis, vänligen besök webbsidan Google Privacy & Terms.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa företag och individer från tredje part för att underlätta för vår tjänst att tillhandahålla tjänsten från vår sida, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att assistera oss med att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast åtkomst till dina personliga uppgifter för att utföra dessa åtaganden på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem i något annat syfte.

Kommunikation

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller erbjudanden och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att motta en del eller all denna kommunikation från oss genom att följa avprenumereringslänken eller instruktionerna som ges i något av de e-postmeddelanden vi skickar dig.

Efterlevnad av lagar

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter när det behövs, på grund av lag eller i enlighet med domstolsbeslut från en behörig domstol, eller om vi är av åsikten att en sådan åtgärd behövs för att efterfölja lagen och rimlig begäran för brottsbekämpande ändamål eller för att skydda säkerheten eller integriteten av vår tjänst.

Affärstransaktioner

Om Rad One LTD är involverade i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar, så kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan Integritetspolicy. I händelse av en sådan överföring av uppgifter så påverkas inte dina rättigheter under Data Protection Act 1998.

Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföringar på internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla åtgärder för att skydda dina personuppgifter så kan vi inte garantera att de är helt säkra. Därav ger vi inga garantier för säkerhetsnivån som din data skyddas av, förutom att vi alltid handlar i enlighet med relevant brittisk och europeisk lagstiftning.

Internationell överföring

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter kan överföras till — och behållas på — datorer som är belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagar kan skilja sig från de inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Storbritannien och väljer att tillhandahålla uppgifter för oss, vänligen observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter till Storbritannien och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådana uppgifter representerar ditt avtal för den överföringen.

Ifall det uppstår en tvist om den internationella överföringen av data, då godkänner du att domstolar i England och Wales skall ha exklusiv jurisdiktion i ärendet.

Dina individuella rättigheter

– Din rätt att informeras

Det här sekretessmeddelandet är en del av processen där du har rätt att informeras. Om vi samlar information från tredjeparter som du har angivit kommer vi att tillhandahålla den här informationen inom en rimlig period men inte senare än en månad.

– Din rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla bekräftelse på att din data behandlas. Du har även rätt till åtkomst av dina personuppgifter och för att verifiera behandlingens laglighet.

Alla förfrågningar är kostnadsfria men vi kan debitera rimlig avgift om begäran är i stor skala. Vi kan även debitera om ytterligare förfrågningar görs för samma uppgifter.

Vi kommer att säkerställa att alla åtkomstförfrågningar av  dataregister behandlas inom en månad efter mottagande.

Vi kommer att behöva verifiera din identitet som en del av den här processen genom rimliga medel. Normalt sett sker det genom brev eller elektroniskt via e-post.

– Din rätt till korrigering

Du har rätt att få all eventuell oriktig information korrigerad eller kompletterad ifall den är ofullständig. Det här kan göras verbalt till handledaren eller skriftligen.

Vi kommer att korrigera alla eventuella uppgifter som vi innehar inom en månad efter att ha blivit underrättade. Vi kommer inte att debitera någon avgift för att ändra eller korrigera dina uppgifter om de inte är i stor skala.

Vi kan komma att behöva verifiera din identitet för att kunna göra de begärda ändringarna.

Om vi har tillhandahållit denna information till andra parter kommer vi att kontakta var och en av dem enskilt för att uppdatera deras register med dina uppgifter.

– Din rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Det här är känt som din rätt att bli glömd. En sådan begäran kan göras skriftligen.

Vi kommer att svara på alla eventuella förfrågningar inom en månad efter mottagande av begäran.

Vi kommer inte att debitera någon avgift för att radera dina uppgifter. Vi kommer även att behöva verifiera din identitet för varje enskild person som utövar rätten att bli glömd.

– Din rätt att begränsa behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar eller stoppar användning av dina personuppgifter. Vi kan fortsätta att lagra uppgifterna men kommer att sluta använda dem.

Din begäran kan göras skriftligen och kommer att besvaras utan onödigt dröjsmål och inte senare än en månad från datumet för begäran.

– Rätt till motsättning

Du har rätt att motsätta dig till hur dina personuppgifter används. Om du vill att vi slutar att använda dina personuppgifter kommer vi att göra det utan fördröjning.

– Din rätt till klagomål

Om du har ett klagomål om vår användning av dina uppgifter kan du kontakta Information Commissioner’s Office via deras webbplats på www.ico.org/concerns eller skriva till dem på:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part, då kommer du att omdirigeras till webbplatsen från tredje part. Vi rekommenderar starkt att du granskar Integritetspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicys eller praxis för någon webbplats eller tjänst från tredje part.

Barns sekretess

Vår tjänst riktar sig inte till någon under 13-års ålder (“barn”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbara uppgifter från barn under 13 år. Om du är en förälder eller förmyndare och du är medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år utan verifiering av förmyndarens samtycke, då vidtar vi åtgärder för att ta bort uppgifterna från våra servrar.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår Integritetspolicy emellanåt. Vi kommer meddela dig om alla förändringar genom att publicera den nya Integritetspolicyn på denna sida.

Du rekommenderas att granska denna Integritetspolicy periodvis för eventuella ändringar. Ändringar i denna Integritetspolicy tas i bruk när de publiceras på denna sida.

Ifall vi gör några väsentliga ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig antingen genom din e-postadress som du tillhandahållit, eller genom ett synligt anslag på vår webbplats.

Jurisdiktion

Denna policy skall styras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, utan hänsyn till konflikter i lagbestämmelser.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, kontakta oss gärna på:  support@intelligentlabs.org

Du kan även kontakta oss via brev, vår registrerade adress är:

32 Barnmead

Haywards Heath

England

RH16 1UZ

United Kingdom

Få 15% rabatt på din första beställning

Ange din e-postadress för att få din 15%-rabattkupong