Användarvillkor (“Villkor”)

Senast uppdaterad: 23e januari, 2016

Vänligen läs dessa Användarvillkor (“Villkor”, “Användarvillkor”) noggrannt innan du använder webbplatsen https://se.intelligentlabs.org (“tjänsten”) drivs av Rad One LTD (“oss”, “vi”, eller “vår”).

Din åtkomst till och användning av tjänsten styrs av ditt godkännande och din följsamhet av dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har åtkomst till eller använder tjänsten.

Genom att ha åtkomst till eller genom att använda tjänsten så godkänner du till att bli förpliktad av dessa villkor. Om du inte samtycker med någon del av villkoren då kan du nekas åtkomst till tjänsten.

Köp

Du uppmuntras att lära dig om dina rättigheter i Sale of Goods Act 1979, Unfair Contract Terms Act 1977 och Unfair Terms i Consumer Contracts Regulations 1999.

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som gjorts tillgänglig via tjänsten (“Köp”), då kan du bli ombedd att ange vissa uppgifter som är relevanta för ditt köp inklusive, utan begränsningar, ditt betalkortsnummer, utgångsdatumet för ditt betalkort, din faktureringsadress och din leveransuppgifter.

Du representerar och garanterar att: (i) du har juridisk rätt att använda betalkort eller andra betalningsmetoder i samband med köp; och att (ii) uppgifterna som du anger till oss är sanna, korrekta och fullständiga. Du samtycker uttryckligen till att Rad One LTD inte är ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av inlämnande av falsk eller felaktiga uppgifter.

Genom att skicka sådana uppgifter så ger du oss rätten att att tillhandahålla uppgifterna för tredje part i syfte att underlätta fullföljande av köp.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst neka eller avbryta din beställning på grund av vissa anledningar som innefattar men inte är begränsade till: tillgänglighet av produkt eller tjänst, fel i beskrivningen eller fel i produktens eller tjänstens pris, fel i din beställning eller på grund av andra anledningar. Du samtycker uttryckligen till att Rad One LTD inte accepterar något som helst ansvar för förlust eller skada som uppstår från en sådan avbeställning.

Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

Vi erbjuder en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti på alla våra produkter, vänligen kontakta oss på support@intelligentlabs.org med ditt beställnings-ID för mer information.

Vi erbjuder 3 fraktmetoder

  • Prioriterad (1-2 Dagar)
  • Standard (5-7 Dagar)
  • Påskyndad (2-5 Dagar)

Återbetalningar

Om du inte är 100% nöjd med ditt köp kan du returnera produkten och få en fullständig återbetalning eller byta ut produkten mot en annan, oavsett likhet.

Du kan returnera en produkt fram till 30 dagar från datumet du köpte den.

Vänligen kontakta oss på support@intelligentlabs.org för att få en återbetalning

Tillgänglighet, fel och oriktigheter

Vi uppdaterar konstant vårt produktutbud och tjänster i vår tjänst. Produkterna eller tjänsterna som finns tillgängliga i vår tjänst kan ha fel prissättning, felaktig beskrivning, eller vara otillgängliga, och det kan förekomma förseningar med uppdatering av information i tjänsten och i vår marknadsföring på andra webbplatser. Du samtycker uttryckligen till att sådana produktutbud eller tjänster inte utgör ett lagligt erbjudande som kan få juridiska konsekvenser.

Vi kan inte och garanterar heller inte riktigheten eller fullständigheten av någon information, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet, och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan förvarning ändra eller uppdatera information och korrigera felaktigheter, oriktigheter eller utelämnanden. “Tillgänglighet, fel och oriktigheter” påverkar inte befintliga lagstadgade rättigheter.

Tävlingar, utlottningar och erbjudanden

Alla tävlingar, utlottningar eller andra erbjudanden (samlingsnamn, “erbjudande”) som gjorts tillgängliga genom tjänsten kan styras av regler som är separata från dessa villkor. Om du tar del av något erbjudande, vänligen granska de gällande reglerna samt vår Integritetspolicy, Om reglerna för ett erbjudande är i konflikt med dessa Regler och villkor så gäller erbjudandets regler. Reglerna och villkoren för något annat “erbjudande” är oberoende av detta avtal.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du alltid tillhandahålla oss uppgifter som är riktiga, fullständiga och uppdaterade. Om du misslyckas att göra det utgör ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i direkt avslutande av ditt konto eller tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att få åtkomst till tjänsten och för alla aktiviteter eller handlingar som görs under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är inom vår tjänst eller en tjänst från tredje part.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord för tredje part. Du måste meddela oss direkt när du är medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda ett användarnamn som är likadant som namnet på en annan person eller entitet eller som inte är lagligt tillgängligt för bruk, ett namn eller varumärke som är föremål för en annan persons eller entitets rättigheter än dig utan lämplig behörighet, eller ett namn som annars är stötande, vulgärt eller obscent. Du samtycker uttryckligen till att vi inte kan hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår från förvrängningar som du gör i detta avseende.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess originella innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli egendom med ensamrätt för Rad One LTD och deras licensgivare. Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar för både Storbritannien och främmande länder. Våra varumärken och trade dress-lagar får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan skriftligt samtycke från Rad One LTD.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Rad One LTD.

Rad One LTD har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicys eller praxis för webbplatser eller tjänster från tredje part. Vidare så bekräftar du och samtycker till att Rad One LTD inte ska hållas ansvariga eller skyldiga, direkt eller indirekt för skada eller förluster orsakade eller som hävdats orsakats av eller i anslutning till användning eller med stöd av sådant innehåll eller sådana varor eller tjänster tillgängliga genom någon sådan webbplats eller tjänst.

Vi rekommenderar starkt att du läser reglerna och villkoren och integritetspolicys från alla webbplatser eller tjänster av tredje part som du besöker.

Skadeersättning

Du samtycker till att skydda, ersätta och hålla Rad One LTD och deras licensinnehavare och licensgivare, och deras anställda, entreprenörer, representanter, tjänstemän och chefer från och mot alla eventuella fordringar, skador, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader eller skulder, och utgifter (inklusive men inte begränsade till ombudsarvode), som resultat av eller som uppstår på grund av a) din användning och åtkomst till tjänsten, genom dig eller någon annan person som använder ditt konto och lösenord, eller b) ett brott mot dessa villkor.

Begränsning av skyldighet

Under inga omständigheter skall Rad One LTD, eller deras chefer, anställda, partners, tjänstemän, leverantörer, eller filialer hållas skyldiga för indirekta-, tillfälliga-, speciella-, efterföljande-, bestraffande skador, inklusive utan begränsning till förluster av vinster, data, användning, goodwill, eller andra immateriella förluster som ett resultat av (i) din åtkomst till eller användning av eller oförmåga att få åtkomst till eller använda tjänsten; (ii) allt handhavande eller innehåll från en tjänst från tredje part inom tjänsten; (iii) innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller förändring av dina överlåtelser eller innehåll, oavsett om det är baserat på garanti, avtal, en åtalbar handling (inklusive försummelse) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten av sådan skada, och även om en kompensation enligt bestämmelserna i avtalet har misslyckats med sitt väsentliga syfte.

Friskrivningsklausul

Din användning av tjänsten är på din egen risk. Tjänsten som tillhandahålls under förutsättningarna “I BEFINTLIGT SKICK” och “NÄR TILLGÄNGLIGT”. Tjänsten tillhandahålls utan någon slags garanti, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier av säljbarhet, form för ett särskilt syfte, icke-överträdelse eller prestanda.

Rad One LTD, deras dotterbolag, filialer, och deras licensgivare garanterar inte att a) tjänsten kommer att funka oavbrutet, säkert eller vara tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats; b) felaktigheter eller defekter kommer att korrigeras; c) tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultaten av tjänsten kommer att möta dina krav.

Undantag

Utan att begränsa generaliteten hos ovanstående och trots någon annan bestämmelse i dessa villkor, så kommer Rad One LTD inte under några omständigheter att någonsin vara skyldig dig eller någon annan person för indirekta-, tillfälliga-, efterföljande-, speciella-, bestraffande- eller exemplifierande förlust eller skada som uppstår från, är kopplad till, eller relaterad till din användning av tjänsten, dessa villkor, föremålen för dessa villkor, avslutande av dessa villkor eller annat, inklusive men inte begränsat till personlig skada, förlust av data, affärer, marknader, besparingar, inkomst, vinster, användning, tillverkning, rykte eller goodwill, förväntad eller inte, eller ekonomisk förlust under alla teorier av skyldigheter (vare sig i avtal, förseelse, strikt skyldighet eller annan teori eller lag eller rätt), oavsett oaktsamhet eller annan felaktighet eller oegentligheter (inklusive utan begränsning till grov oaktsamhet och fundamentalt brott) av Rad One LTD eller någon person som Rad One LTD är ansvarig för, och till och med om Rad One LTD har rådgivits om möjlighet till sådan förlust eller skada.

Gällande lag

Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, utan hänsyn till deras konflikter i lagbestämmelser.

Vårt misslyckande att styrka någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av domstol, så kommer återstående bestämmelser i dessa villkor att fortsätta gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss gällande vår tjänst, och ersätter alla eventuella tidigare avtal mellan oss gällande tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande modifiera eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30-dagars varsel innan några nya villkor börjar att gälla. Vad som utgör en väsentlig ändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta ha åtkomst till eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar börjar att gälla samtycker du till att vara bunden till de ändrade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren måste du sluta att använda vår tjänst.

Integritetspolicy och Cookiepolicy

Vänligen se vår Integritetspolicy och Cookiepolicy. Du samtycker till att de utgör delar av dessa villkor. Du måste läsa vår Integritetspolicy och Cookiepolicy innan du använder tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

Få 15% rabatt på din första beställning

Ange din e-postadress för att få din 15%-rabattkupong